χάρτης "Παλαμάς" Καρδίτσας

Εκτύπωση

πόλη "Παλαμάς" και Δήμος "Παλαμά" Καρδίτσας

Χάρτης πόλης Παλαμάς από ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Σχεδίαση χάρτη: Παλαιοχωρήτης Κωνσταντίνος (Γεωλόγος - G.I.S.) Αεροφωτογραφία πόλης "Παλαμάς" Καρδίτσας. www.karditsa.org Χάρτης Δήμου Παλαμά Καρδίτσας από Wikimedia Commons