χάρτης "Σοφάδες" Καρδίτσας

Εκτύπωση

Πόλη "Σοφάδες"  &  Δήμος "Σοφάδων" Καρδίτσας

Χάρτης πόλης Σοφάδες από Δήμο Σοφάδων ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Σχεδίαση χάρτη: Παλαιοχωρήτης Κωνσταντίνος (Γεωλόγος - G.I.S.) Χάρτης Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας