χερσαία χελώνα Video Clip "αναπαραγωγή"

Εκτύπωση

Είδη χελώνας: ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni).

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Η βιντεοσκόπηση έγινε τον Απρίλιο του 2012

Video: Ψιλόπουλος Κώστας