χερσαία χελώνα "φωτογραφίες από κοντά"

Εκτύπωση

Είδη χελώνας:

ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni).

Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010 Ελληνική χερσαία χελώνα (testudo graeca), κρασπεδωτή χελώνα (testudo marginata) και χελώνα του χέρμαν (testudo hermanni). Φωτογράφηση Μάρτιος 2010

Φωτογραφία: Ψιλόπουλος Κώστας